İngilizce Would Kullanımı - Ankara Dil Kursu

İngilizce Would Kullanımı

 İngilizce Would Kullanımı

Will kullandığımız cümleleri geçmiş zamanda kullanmak istediğimizde İngilizce would kullanımından yardım alabiliriz. Would’’ bir model verb’ dir ve en basit tanımı will kullanılan cümlelerin geçmiş zaman da ki hali would dur.

Mantığını anladığınızda aslında çok kolay olsa bile farklı kullanım alanlarını tek tek öğrenmek ve örneklerle desteklemek İngilizce Would kullanımı konusunda kafanızda hiçbir soru işareti kalmamasını sağlayacaktır.

1) Geçmiş Alışkanlıklardan Bahsederken Would

I would play volleyball when I was a child.

( Ben çocukken voleybol oynardım.)

Burada would kullanımı used to ile aynı anlamı verir fakat would sadece eylem bildiren fiillerde kullanılır.

Used to ise know, feel, be gibi fiillerde de kullanılabilir.

2) Geçmiş Zaman Temel Would Kullanımı

Even was a child, he knew that he would succed in his academic career.

Küçük bir çocukken bile, o akademik kariyerinin başarılı olacağını biliyordu.

Burada would kullanımı will kullanımının tamamen geçmiş zamana entegre edilmiş halidir. Geçmiş zamanda kullanabileceğiniz would yukarıda ki örnekte temel kullanımında gösterilmiştir.

3) Dolaylı (indirect) Cümlelerde Would Kullanımı

Dolaylı cümlelerde başka birinin kurduğu cümleyi siz kullanıyormuş gibi aktarırsınız.

Örneğin anneniz size kek pişireceğini söylüyor ‘’ I will make a cake’’ dedi.

Burada Would ile;

My mother said that she would make a cake for dinner. Şeklinde kullanılabilir.

4) If ile kurulan cümlelerde (koşul) Cümlelerinde Kullanımı

Koşul içeren yani if ile kurulan cümlelerde would kullanımı ile karşılaşabiliriz burada if type 2 ve if type 3 kalıplarında kullanılır.

If I didn’t have to go to school, I would come to sport center.

Eğer yarın okula gitmeseydim, spor merkezine gelirdim.

Yukarıda ki örnek if type 2 de would kullanımı olarak örnek gösterilebilir.

If Ahmet have studied hard enough, he would passed the exam.

Eğer ahmet yeteri kadar çalışsaydı, bu sınavı geçebilirdi.

Burada da İngilizce would kullanımı if type 3 formunu görebilirsiniz.

5) İstekler için Would Kullanımı

Temenni ettiğimiz ya da dilediğimiz şeyleri would ile ifade edebiliriz.

I would like to visit the museum this Sunday.

Pazar günü müzeye gitmek isterim.

! Eğer ‘d şeklinde bir kısaltma görürseniz would kullanımının kısaltılmış hali olduğunu anlayabilirsiniz.

I’d like to visit the museum this Sunday. Burada olduğu gibi kısaltılmış şekilde would kullanılabilir.

6) Tavsiye Verirken Would Kullanımı

Karşımızda ki kişiye tavsiye verirken ve yerinde olsam gibi düşünerek kullanılır.

If I were you, I would refuse that job.

Ben senin yerinde olsam o işi reddederdim.

7) Rica Ederken Would Kullanımı

Aslında bir çoğumuzun bildiği would you kalıbı kullanımıdır ve bir şeyler isterken, rica ederken kullanılır.

Would you close the windows, please?

Lütfen, pencereyi kapatabiilir misin?

İnglizce Would Kullanımı – Olumlu Kalıp

Olumlu İngilizce Would kullanımında

Özne + would (yani yardımcı fiil) + fiil

I would like to good education.

İyi bir eğitim almak isterdim.

Olumsuz Would kullanımı

Özne + Would + not ( olumsuzluk belirtir) + fiil

I would not want to be there.

Orada olmak istemezdim.

Olumsuz İngilizce would kullanımında Would + not => wouldn’t şeklinde kullanılabilir.

Soru Sorarken Would Kullanımı

Would diğer sorularda olduğu gibi başa getirilir.

Would + özne + fiil şeklinde cümle kurulur.

Tüm durumlarda fiil (ana fiil) kullanımı zamana yani tense göre değişecektir.